CZYNNOŚCI “OD RĘKI”

CZYNNOŚCI “OD RĘKI”

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności kopii z okazanym oryginałem, poświadczenia daty okazania dokumentu oraz poświadczenia własnoręczności podpisów dokonywane są „od ręki”/bez kolejki.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Jeśli potrzebujesz urzędowego poświadczenia własnoręczności podpisu na przygotowanym przez siebie dokumencie (np. pełnomocnictwie, upoważnieniu do korzystania z samochodu czy zgodzie na czynność związaną z wykonywaniem władzy rodzicielskiej), możesz uzyskać takie poświadczenie u notariusza.

Uwaga: zwłaszcza, jeżeli dokument ma zostać użyty poza granicami Polski, upewnij się, czy jego treść zostanie zaakceptowana w miejscu, w którym posłużysz się tym dokumentem.

Poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem

Jeśli potrzebne Ci jest urzędowe poświadczenie odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem – poświadczenie takie uzyskać możesz u notariusza. W większości przypadków notariusze są w stanie dokonać takiego poświadczenia w krótkim czasie lub nawet “od ręki”.

Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Jeśli w związku ze swoją sytuacją życiową (np. na cele świadczeń społecznych) potrzebujesz poświadczenia pozostawania pewnej osoby (np. siebie) przy życiu lub w określonym miejscu, poświadczenie takie możesz uzyskać u notariusza w razie stawiennictwa tej osoby kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią.

Masz pytanie?

Skontaktuj się!